Trang chủ

Ước Mơ Từ Làng” là một chương trình truyền hình thực tế. Được thực hiện nhằm mục đích tìm kiếm và hỗ trợ những cá nhân học giỏi nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trao học bổng giúp các em tiếp tục nguyện vọng được cắp sách tới trường.

Giải mã giấc mơ

Điềm báo